Jak sprawnie korzystać z IntelliJ IDEA

1 maja 2017

Czy używasz IntelliJ IDEA lub Webstorm? Jest to Twoje podstawowe narzędzie pracy? I jeszcze jedno… Czy pracując w tym IDE korzystasz z myszy? Tak, chodzi mi nawet o poszerzanie i zwężanie paneli w GUI…

Jeśli odpowiedzią na powyższe pytania jest „tak”, zapraszam Cię do obejrzenia półgodzinnej prezentacji Hadi Hariri o tytule "IntelliJ IDEA - Tips and Tricks" 🙂