Lambda + Slack = health-check #3 — projekt z zależnościami

18 kwietnia 2017

Czas na ostatni wpis z serii „Lambda + Slack = health-check” 🙂

Moim celem jest pokazać Ci:

Podobnie jak poprzednio, ten wpis także wymaga zerknięcia do kodu źródłowego. Projekt w Node.js udostępniłem na GitLabie w katalogu step-3/. Jest to z grubsza ta sama funkcja co ostatnio, tylko w formie projektu z zewnętrznymi zależnościami. Tym razem także będziesz musiał zdefiniować następujące zmienne środowiskowe na AWS Lambda lub, jeśli wolisz, już w trakcie tworzenia funkcji za pomocą claudia.js:

 • SLACK_WEBHOOK – URL webhooka Slacka, na który będą wysyłane wiadomości,
 • SLACK_CHANNEL – kanał Slacka, na który będą wysyłane wiadomości,
 • HEALTH_CHECK_URL – URL zewnętrznego systemu, który zwraca informację o stanie systemu (najlepiej ze statusem 200 OK i ciałem odpowiedzi w formacie JSON),
 • SYSTEM_NAME – nazwa systemu, która zostanie użyta w treści wiadomości na Slacka.

Konfiguracja AWS

Zanim skorzystasz z dobrodziejstwa, jakim jest claudia.js, musisz utworzyć użytkownika, który będzie mógł wykonywać operacje na AWS z poziomu konsoli. W tym celu otwórz IAM i w zakładce „Users” kliknij „Add user”:

 1. W polu „User name” podaj dowolną nazwę użytkownika, która będzie wystarczająco jasno mówiła Tobie, że jest to konto z dostępem do AWS poprzez CLI. Jako „Access type” wybierz „Programmatic access”. AWS IAM - nowy użytkownik - nazwa i typ dostępu

 2. W dalszych krokach musisz określić uprawnienia nowego użytkownika. Jednym ze sposobów na to jest zdefiniowanie grupy z tymi uprawnieniami i przypisanie użytkownika do niej. Podczas tworzenia grupy wskaż uprawnienia o następujących „Police name”:

  • AWSLambdaFullAccess
  • AmazonAPIGatewayAdministrator
  • IAMFullAccess AWS IAM - nowy użytkownik - nowa grupa
 3. Na koniec zobaczysz klucze dostępowe wygenerowane przez AWS dla nowego użytkownika:

  • „Access key ID”
  • „Secret access key”

  Umieść je w pliku .aws/credentials (ścieżka względem Twojego katalogu domowego) jako nazwany profil, np. cli:

  [cli]
  aws_access_key_id = ABCD1234
  aws_secret_access_key = EFGH5678
  

  Oczywiście powyżej moje klucze zastąpiłem wartościami ABCD1234 oraz EFGH5678 😉

claudia.js

Od teraz powinieneś być w stanie zarządzać AWS Lambda za pomocą claudia.js. Jest to narzędzie, które upraszcza tworzenie funkcji na Lambda oraz wgrywanie jej nowych wersji. Są dostępne też inne możliwości, np. proxy’owanie komunikacji HTTP przez API Gateway i Lambda do "zapakowanej" w funkcję aplikacji serwerowej opartej na Node/Express, ale to wykracza poza opisywany przykład.

Pamiętaj, że każda operacja za pomocą claudia.js wymaga dostępu do AWS. Tutaj właśnie przyda się zdefiniowany w .aws/credentials profil, a w ramach niego — klucze dostępowe. Profil można przekazać na dwa sposoby:

 1. Za pomocą parametru wywołania --profile, np.:
  claudia update --profile cli
  
 2. Za pomocą zmiennej środowiskowej AWS_PROFILE, np.
  env AWS_PROFILE=cli claudia update
  

Do utworzenia funkcji na AWS Lambda służy polecenie claudia create. Otrzymuje ono wiele parametrów: możesz podać nazwę funkcji czy też region AWS, w którym ma zostać utworzona. Efektem wywołania tego polecenia jest wygenerowany plik claudia.json, dzięki któremu dalsze aktualizacje funkcji za pomocą clauda update wymagają mniejszej liczby parametrów 🙂 Po dokładną instrukcję jak za pomocą claudia.js utworzyć funkcję opisaną w tym wpisie, zajrzyj do pliku README.md w repozytorium.

Gdy już zaktualizujesz funkcję, możesz uruchomić ją (zdalnie na AWS Lambda) z zadanym eventem. W tym celu użyj polecenia claudia test-lambda. W pliku scheduled-event.test.json przygotowałem event podobny do eventów generowanych przez periodyczny trigger opisany w poprzednim wpisie.

Projekt zamiast funkcji

No dobrze, ale co takiego miało dać wykorzystanie claudia.js? Z perspektywy funkcji do health-checka, główną zaletą narzędzia jest możliwość szybkiego aktualizowania funkcji. Zamiast „ręcznie” wgrywać paczkę pełną plików, możesz napisać claudia update, a wszystkie pliki niezbędne do działania funkcji wylądują w chmurze. Włącznie z zależnościami instalowanymi za pomocą npm!

Jak wskazać te pliki? Domyślnie są to wszystkie pliki z katalogu projektu z pominięciem pewnych „oczywistych” pozycji, takich jak .git/ czy /node_modules/. Ta druga może Ciebie zdziwić: jak to, przecież zależności projektu też miały znaleźć się w funkcji, a nie zostać zignorowane! Tak, ale w tym celu claudia.js instaluje "w locie" zależności produkcyjne. Oznacza to, że ani nie przekroczysz limitu rozmiaru funkcji (50 MB) poprzez nieopatrznie dołączone zależności potrzebne do developmentu ani nie wgrasz przypadkiem zmodyfikowanego lokalnie kodu biblioteki. OK, ale jeśli jednak wolisz oprzeć się na zdefiniowanej wprost liście plików do uwzględnienia, możesz to zrobić za pomocą pola files w pliku package.json.

W kodzie health-checka wykorzystałem podział na pliki tak, aby oddzielić od siebie różne odpowiedzialności. Przykładowo konfiguracja projektu to coś zgoła innego niż wysyłanie wiadomości na Slacka.

Wprowadziłem także jedną bibliotekę: zamiast bazować na natywnym module http, skorzystałem z request-promise, co pozwoliło mi oprzeć kod na promise’ach.

Powyższe zmiany ułatwiły jeszcze jedno: tym razem napisanie testów było znacznie prostsze! 😀 Gdy zajrzysz do katalogu test/ to przekonasz się, że duża część działania health-checka pokryta jest testami. Możesz uruchomić je za pomocą npm test.

To już koniec

Tym wpisem kończę serię o health-checku na AWS Lambda, który wysyła wiadomości na Slacka. Opisywany health-check nie jest być może bardzo przydatny w pisaniu „poważnych systemów” ( Serverless Architecture to to nie jest 😉 ), ale liczę, że właśnie jego prostota przekona Cię do wypróbowania AWS Lambda. Ja zacząłem dokładnie w ten sposób w projekcie komercyjnym, a teraz pracuję nad trudniejszym użyciem AWS Lambda, tzn. próbuję w funkcję zapakować całe timbercode.pl 😜

Życzę Ci powodzenia i… proszę o feedback. Jeśli coś w tej serii przypadło Ci do gustu lub możesz wskazać mi, co mogło być zrobionej lepiej, z chęcią sią o tym dowiem 🙂