DSP'17 — Status migracji na AWS Lambda

18 kwietnia 2017

W poprzednim wpisie na temat rozwoju timbercode.pl pisałem o tym, że nie idzie mi zbyt dobrze migracja ze statycznej strony generowanej jekyllem na stronę serwowaną z AWS Lambda. Że błądzę, wracam się, zmieniam decyzje, a co ma działać, nie chce działać. Zdecydowałem też, że dam sobie jeszcze tydzień, zanim porzucę całkowicie temat migracji.

Nie minęły dwa dni, a nagle wszystko zaczęło układać się w spójny obraz. Proof of Concept zmigrowanego bloga działa i ma już zaimplementowaną większość potrzebnych funkcjonalności. Doświadczenie i wiedza, które zdobyłem na nieudanych próbach, zaowocowały konkretnymi efektami.

Warto, abyś wiedział, że poszło mi tak dobrze między innymi dlatego, że porzuciłem wszelkie dobre praktyki programistyczne. Przestałem dbać o atomowość commitów, zrezygnowałem ze starania się o wygodną w użyciu strukturę katalogową, powtarzałem kod o takim samym znaczeniu w kilku miejscach. Dopiero teraz, gdy biblioteki zaczęły ze sobą współpracować, a strona uruchomiona lokalnie działa praktycznie tak samo jak po wrzuceniu na AWS Lambda, będzie czas na czyszczenie i „układanie” kodu.

Zaadresowane problemy

Chciałbym Ci skrótowo wymienić co ciekawsze problemy, które udało mi się rozwiązać w ramach Proof of Concept:

 1. Serwowanie favicony

  Już tutaj zaczęły się schody. Okazało się, że nie mam pojęcia, jak w mojej wymarzonej konfiguracji projektu serwować grafikę z AWS Lambda. Z pomocą przyszedł mi sam twórca claudia.js, Gojko Adzic, który polecił, aby faviconę umieścić na S3 i wystawić na świat za pomocą CloudFront, czyli CDN w ramach AWS.

 2. Serwowanie obrazków

  Wyświetlanie obrazków we wpisach to analogiczny problem jak dla favicony, aczkolwiek w tym przypadku mógłbym wykorzystać file-loader z Webpacka, aby zagnieździć grafikę wewnątrz paczek JavaSript. Ale czy chcę "rozpychać" skrypty niemałymi plikami binarnych. Co więcej, AWS Lambda nie pozwala na wgranie „funkcji” o rozmiarze przekraczającym 50 MB. Tutaj też CDN wydał się najwłaściwszym rozwiązaniem. Istotne było jednak, aby podczas developmentu obrazki były czytane z dysku w celu łatwego ich dodawania i podmieniania.

 3. Nuxt jako część aplikacji Express.js

  Co prawda istnieje przykład połączenia Nuxt z Express.js, nie oznacza to jednak, że wykonanie tego samego na produkcji jest trywialne. Tym bardziej, jeśli hostingiem jest AWS Lambda schowana za API Gateway z adresem, który zawiera ścieżkę (np. https://adres.twojej.lambdy/production ).

 4. Transformacja wpisów w Markdown na komponenty i routingi Nuxta

  Nuxt generuje routing na podstawie drzewa katalogów: skanuje je i dla każdego znalezionego Single File Component tworzy routing do strony o takiej samej ścieżce. Ja natomiast chciałbym przenieść (prawie bez zmian) wpisy ze starego bloga napisane w formacie Markdown. Tym bardziej, że ten format cechuje się świetną równowagą pomiędzy światem programisty a twórcy treści. Musiałem więc napisać własny loader dla Webpacka i dla każdego pliku .md dopisać siostrzany plik .vue, który importuje ten pierwszy za pomocą wspomnianego loadera i uzyskaną treść HTML wstrzykuje do komponentu <Post>.

 5. RSS

  Aby wygenerować XML feedu (RSS lub Atom), trzeba znać metadane wszystkich wpisów. Te czytałem już za pomocą specjalnego loadera w ramach Nuxta… tutaj jednak potrzebowałem zdobyć te same dane poza Nuxtem. W Single Page Application nie uzyskam czystego XML-a, tak więc to zadanie musiałem zlecić samemu Express.js.

 6. Publikacja w przyszłości

  O tej funkcjonalności pisałem w osobnym wpisie i to z jej powodu zdecydowałem się na migrację na rozwiązanie serwerowe. Chodzi o to, abym mógł dzisiaj wrzucić post, który Ty zobaczysz dopiero jutro. Taki post nie może pojawić się ani na liście wpisów ani w RSS.

 7. Permalinki

  To jedna z moich ulubionych funkcjonalności. Z jednej strony korzystam z Nuxt, aby zminimalizować boilperplate potrzebny do zbudowania kompletnej Single Page Application, która jest zarówno serwowana przez serwer, jak i posiada własny routing po stronie klienckiej. To, czego nie chcę, to mapowanie struktury katalogowej na adresy wpisów. Zamiast tego wolę, aby każdy wpis miał zdefiniowany permalink, dzięki któremu ich adresy nie „zepsują się” nawet wtedy, gdy dokonam większych zmian w strukturze projektu. Ale jak zmienić routing tak, aby wpasować się w założenia obecne w Nuxt, aby te zmiany zadziałały?

Problemy czekające na rozwiązanie

Oczywiście niejeden problem czeka jeszcze na swoje rozwiązanie. Oto kilka z nich:

 1. Automatyzacja wgrywania obrazków na CDN

  Skoro obrazki do nowego wpisu muszą znaleźć się na CDN, to może warto nie wgrywać każdego „ręcznie”, lecz napisać skrypt?

 2. Google Analytics

  Wydawało by się, że dodanie Google Analytics jest proste… Sytuacja jednak zmienia się, gdy zamiast HTML-a piszesz komponenty Vue, a cała strona to Single Page Application z jednym routingiem. Do którego dostęp jest utrudniony, ponieważ zarządza nim Nuxt, a nie programista.

 3. Redirect z / na /blog

  Tworząc timbercode.pl staram się myśleć perspektywicznie: jeśli blog zyska na popularności, to będzie mi zależało, aby adresy starych wpisów nie zmieniały się, aby nadal działały linki krążące swobodnie w internecie. Dlatego zależy mi, żeby ścieżki wszystkich wpisów zaczynały się od /blog/, nawet jeśli na razie blog jest jedyną funkcją timbercode.pl. Jak się okazało, poprawne zdefiniowanie przekierowania ze ścieżki / na /blog nie jest trywialne, gdy routingiem zarządza Nuxt.

Podsumowanie

Jestem bardzo dobrej myśli i sądzę, że mogę już finalizować prace nad Proof of Concept i zacząć realne przenoszenie bloga wraz z wpisami na AWS Lambda. Mam nadzieję, że niedługo będę mógł ogłosić, że to, co właśnie czytasz, to tekst na stronie bazującej na nowym, ciekawym stosie technologicznym 🙂