ntl — jeden skrypt, by wszystkimi rządzić

9 kwietnia 2017

Dziś będzie bardzo krótko 🙂

ntl, czyli "Npm Task List" to narzędzie, które pozwala na interaktywny wybór skryptu npm

Jak to wygląda w praktyce? Wpisujesz ntl i dostajesz listę skryptów zdefiniowanych w package.json z możliwością wskazania, który ma zostać uruchomiony: ntl - proste wywołanie

Być może jest to dla Ciebie lepszy sposób na przypomnienie sobie, jakie skrypty są dostępne, niż przeglądanie zawartości package.json, gdzie są one zdefiniowane.

Dostępne jest także kilka flag:

  • --all uwzględnia na liście również pre- i post-skrypty, np. prebuild. Przy okazji warto, abyś zwrócił uwagę, czy któryś z Twoich skryptów nie może zostać błędnie sklasyfikowany. W moim przypadku prepare jest traktowane jako preskrypt dla pare 😉

  • --info obok nazw skryptów wypisuje także komendy, które się pod nimi kryją. Szkoda tylko, że polecenia nie są wyrównanie początkiem do jednej kolumny (może warto zgłosić Pull Request?).

  • --multiple pozwala wskazać kilka skryptów do uruchomienia jeden po drugim. W moim przykładzie zamiast prebuild robi to samo, co uruchomione po kolei clean oraz prepare.

ntl - flagi

Jeśli nie lubisz instalowania narzędzi npm-a globalnie, możesz dodać ntl jako zależność Twojego projektu oraz uruchomić go jednym ze skryptów. Którym? Moim zdaniem najwłaściwszym będzie start, który jest jednym z kilku domyślnych skryptów npm-a (obok np. test czy install), czyli można go uruchomić nie tylko poleceniem npm run start, lecz także npm start.

ntl jako skrypt

Przykładowy projekt Node.js do próbowania ntl jest dostępny na gitlab.com/timbercode/ntl-example