Yargs! Parametryzacjo skryptu, nie boję się ciebie!

31 grudnia 2016

Na co dzień fruwasz w obłokach czystego kodu, a parametryzacja skryptu to brudny i czasochłonny temat, który odpycha na kilometr? Czas to zmienić wraz z biblioteką Yargs, dla Node.js, która uczyni Twój kod wygodnym w czytaniu i modyfikowaniu, a skrypt sam będzie podpowiadał, jak go użyć 🤓

Zadanie — skrypt ładujący dane demo

Masz do napisania skrypt. Dajmy na to… klient chce pokazać pisaną przez Ciebie aplikację swojemu potencjalnemu klientowi i potrzebuje danych demo, więc przyda Ci się skrypt, który te dane wrzuci na serwer. Najlepiej za pomocą API, które wystawia napisany przez Ciebie backend — wszak to najlepszy sposób na zachowanie spójności danych, żadne tam inserty do bazy, omijające logikę biznesową.

Chcesz, aby skrypt był elastyczny? Ktoś by zapytał „Po co? Przecież to jednorazowa akcja [parsknięcie śmiechem, wyrażające brak poparcia dla jakiejkolwiek pracy większej niż minimalna]”. Ty jednak przewidujesz, że za dwa tygodnie klient poprosi o zmiany w danych, a może nawet o to, aby zależnie od potrzeby dało się wrócić do „tych starych” lub „tych nowych”. A, i na niektórych prezentacjach będzie trzeba użyć danych z godzinami mającymi sens w strefie czasowej innej niż GMT.

Nie oznacza to, że masz słabego klienta, który nie może zdecydować raz a dobrze. O nie. To oznacza, że masz do czynienia z Życiem i masz okazję zapobiec Typowym Sytuacjom i, gdy klient poprosi o zmiany, powiedzieć, „Spoko, jeszcze dziś po południu sprawdzisz, czy poprawione dane Ci odpowiadają, a jutro rano naniosę poprawki i wgram wszystko na czysto.”

Problem — parametryzacja skryptu

Zabierasz się za napisanie skryptu. Jeśli ma być wygodny w użyciu, zapewne chcesz sparametryzować jego działanie. Mógłbyś zrobić to za pomocą stałych na początku pliku, ale przecież nie chcesz kolejny raz skończyć z takim kodem:

//const ENVIRONMENT = 'localhost';
// const ENVIRONMENT = 'testing';
const ENVIRONMENT = 'staging';
//const ENVIRONMENT = 'production';

//const DATA_FILE = './data/company-the-big.json';
//const DATA_FILE = './data/that-fancy-startup.json';
const DATA_FILE = './data/geekit-conference.json';

//const TIME_ZONE_OFFSET = 0;
// const TIME_ZONE_OFFSET = +2;
const TIME_ZONE_OFFSET = -7;

Skoro zdecydowałeś, że żonglerka stałymi i komentarzami to słabe rozwiązanie, możesz użyć parametrów wywołania. Odczytasz je z tablicy process.argv.

OK, ale jak bardzo elastyczny i wygodny kod napiszesz? Czy będzie przyjmował parametry w dowolnej kolejności? Czy będą one nazwane i opisane w zrozumiały sposób? Czy skrypt będzie honorował zarówno krótkie, jak i długie nazwy parametrów (nie wiem, jak Ty, ale ja przywykłem, że „z palca” mogę napisać npm i -DE lodash, zaś w powtarzalnym kodzie czy jakimś README.md nikt mi nie broni jaśniej doprecyzować npm install --save-dev --save-exact)?

Podejrzewam, że u wielu osób (u mnie też) rozsądek nakazałby oszczędzać budżet klienta (czas to pieniądz, niestety) i ograniczyć się do najłatwiejszego w implementacji rozwiązania. Dajmy na to każdy parametr ma swoją ustaloną pozycję na liście i jedynie ostatnie z nich mogą być opcjonalne. Wyglądałoby to następująco:

node ./load-data_array.js staging ./data/geekit-conference.json -7

A także pomijając przesunięcie strefy czasowej:

node ./load-data_array.js staging ./data/geekit-conference.json

Jak to mówią anglojęzyczni klienci, „I’m not a big fan of that”. Rzeczywiście, szczyt wygody i czytelności to to nie jest.

Rozwiązanie — Yargs!

Yargs to taka milusia biblioteka, która rozwiązuje opisany powyżej problem. To, co dostarcza, to DSL (Domain-Specific Language) do definiowania parametrów wywołania. Dzięki yargs mój skrypt mogę wywołać w taki oto sposób:

node ./load-data_yargs.js \
  --environment staging \
  --dataFile ./data/geekit-conference.json \
  --timeZoneOffset -7

Wygląda zbyt rozwlekle? Ja bym się cieszył, gdybym zobaczył tak opisane wywołanie skryptu przez… inny skrypt. A jeśli chcę jedynie skupić się podanych wartościach i sprawnie je podmieniać, mogę skorzystać z krótkich nazw:

node ./load-data_yargs.js -e stage -d ./data/geekit-conference.json -z -7

Nikt nie broni mi także zmieniać kolejności parametrów czy pomijać tych, które są opcjonalne:

node ./load-data_yargs.js -d ./data/geekit-conference.json -e staging

Parametry mają określone typy. Można też ograniczyć ich wartości do określonego zestawu. Dzięki temu nie muszę obawiać się, że omyłkowe podanie środowiska stage zamiast staging zamiast przerwać działanie programu, doprowadzi do niespodziewanych efektów (np. do użycia innego, domyślnego środowiska… byle nie była to produkcja!).

Na koniec wspomnę o dwóch opcjach, które są moim zdaniem bardzo, ale to bardzo istotne. Po pierwsze w Yargs można włączyć tryb strict, który nie pozwala na przekazywania nieprzewidzianych parametrów. Wydaje się nieprzydatne? A czym innym jest literówka w nazwie parametru, jak nie podaniem innego, nadmiarowego parametru?

Drugą przydatną funkcją jest generowanie pomocy w przypadku jakiegokolwiek błędu oraz gdy wywołasz skrypt z flagą --help. Dowiesz się w ten sposób, jak poprawnie używać skryptu oraz jakie jest znaczenie poszczególnych parametrów. Oto przykładowy komunikat:

Options:
 -e, --environment   Which environment to use (will result with URL of API)
 [string] [required] [choices: "localhost", "testing", "staging", "production"]
 -d, --dataFile    Path to file with data to use    [string] [required]
 -z, --timeZoneOffset Time Zone offset used to adjust timestamps of created
            data          [number] [required] [default: 0]
 --help        Show help                   [boolean]

Invalid values:
 Argument: e, Given: "stage", Choices: "localhost", "testing", "staging", "production"

A jak wygląda kod, który wykorzystuje Yargs? Na przykład tak:

const argv = yargs
  .strict()
  .option('e', {
    alias: 'environment',
    type: 'string',
    describe: 'Which environment to use (will result with URL of API)',
    choices: [
      'localhost',
      'testing',
      'staging',
      'production'
    ],
    demand: true
  })
  .option('d', {
    alias: 'dataFile',
    type: 'string',
    describe: 'Path to file with data to use',
    demand: true
  })
  .option('z', {
    alias: 'timeZoneOffset',
    type: 'number',
    describe: 'Time Zone offset used to adjust timestamps of created data',
    default: DEFAULT_TIME_ZONE_OFFSET,
    demand: true
  })
  .help()
  .detectLocale(false)
  .argv;

const ENVIRONMENT = argv['environment'];
const DATA_FILE = argv['dataFile'];
const TIME_ZONE_OFFSET = argv['timeZoneOffset'];

Czy to zbyt wiele linii? Moim zdaniem nie. W czytelny sposób udało się zdefiniować całą skomplikowaną logikę czytania parametrów wejściowych, a także zminimalizować frustrację własną i innych programistów, którzy będą z tego skryptu korzystali 😀

Co dalej?

W tym wpisie pokazałem Ci (mam nadzieję 😉), że parametryzacja skryptu w Node.js może być prosta i czytelna dzięki bibliotece Yargs. Jeśli chcesz dowiedzieć się o niej więcej, zachęcam Cię do przeczytania dokumentacji (choć nie jest ona przykładem mistrzostwa w kategorii „klarowność”…).

Kod, który wykorzystałem, udostępniłem w postaci repozytorium wraz z instrukcją, jak go uruchomić.

I jeszcze jedno… Totalnie nie zgadzasz się z tym, co napisałem? A może Yargs jest Twoim dzisiejszym objawieniem? Zostaw komentarz pod tym wpisem, a z chęcią go przeczytam i odpowiem 🙂