Timbercode

Yargs! Parametryzacjo skryptu, nie boję się ciebie!