Timbercode

Lambda + Slack = health-check #1 — konfiguracja

DSP'17 — Nuxt.js nowym fundamentem timbercode.pl

Bezpieczny frontend #0

DSP'17 — zmagania z designem na kartce papieru

IntelliJ IDEA — jak uruchomić testy ze wszystkich modułów

Daj Się Poznać 2017

Dwie sztuczki w .gitignore

Yargs! Parametryzacjo skryptu, nie boję się ciebie!